Nakon odluke o prodaji “Telekoma Srpske”

Vlada FBiH kreće u privatizaciju “BH Telecoma” i “HT-a Mostar”

Nakon što je Vlada RS započela proces prodaje “Telekoma Srpske”, Federalna vlada se opredijelila se da pristupi hitnom procesu privatizacije “BH Telecoma” i “Hrvatskih telekomunikacija Mostar”.

Na ovakav potez Vlada FBiH odlučila se nakon sagledavanja mogućih posljedica prodaje “Telekoma Srpske” koje bi nastupile po federalne operatore.

Ministarstvo prometa i komunikacija i Agenciju za privatizaciju FBiH (APF) Vlada je zadužila da pripreme paket mjera potrebnih da bi se ušlo u proces privatizacije i raspisivanje tendera. Dobre podloge i pripremljene dokumente Vlada već ima na bazi ranije urađenih studija telekom operatora u FBiH, te konsultantske kuće “Deloitte”.

Članovi Vlade FBiH jučer su iskazali i ogorčenje na međunarodnu zajednicu koja je ranijih godina insistirala na usklađivanju svih zakona koji se tiču velikih sistema u oba bh. entiteta i istovremenoj privatizaciji telekomunikacijskog i elektroenergetskog sektora. -

Očito je da je međunarodna zajednica odustala od tog koncepta i žao nam je što je Republici Srpskoj dopušteno da u proces privatizacije uđe samostalno. Međutim, nema potrebe ulaziti u motive zašto je to tako, ali mi ne smijemo sjediti skrštenih ruku i dozvoliti obezvređivanje najvrednijih državnih potencijala - zaključio je Gavrilo Grahovac.

Inače, državni kapital u “BH Telecomu” iznosi 90 posto, u “HT-u Mostar” taj procenat je 63, a u HT Mobilnim komunikacijama “Eronet” udio države je 32 posto.

Prema analizi, prodaja jednog telekoma prije drugih i umanjenje vrijednosti neprivatiziranih operatora u FBiH moglo bi nanijeti štetu državi BiH i do milijardu maraka, a sigurno je da bi početni gubitak za “BH Telecom”, “HT Mostar” i “Eronet” iznosio najmanje 400 miliona.

Procijenjeno je da je scenarij na planovima privatizacije “Telekoma Srpske” posebno opasan za “BH Telecom”. Kompanija koja se prva proda bila bi daleko tehnološki i komercijalno iznad ostalih, a snižavanjem cijena znatno bi povećala korisničku bazu.

I zbog toga se mnogi pribojavaju da neće biti ponuda s realnim cijenama za kupovinu bh. operatora. U toj situaciji kao potencijalni kupci mogle bi se naći i neke trećerazredne kompanije s jeftinim ponudama koje ne bi imale svoj novac, nego bi uzimale kredite koje bi vraćale crpeći profit iz bh. telekoma.

Ono što svakako ne treba zanemariti jeste i činjenica da su ključni potencijalni investitori trenutno u finansijskim poteškoćama. Tako, naprimjer, eksperti ukazuju i na gubitke koje je “Deutsche Telecom” zabilježio prije tri godine u iznosu većem od 20 milijardi eura.

Copyright ©Europa Magazine, 2006 | DS Design | All Rights Reserved